1. Εισαγωγή

O ιστότοπος www.paideiastore.gr (εφεξής site) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία PAIDEIA STORE ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Κομνηνών 66, τ.κ. 55132 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 047082606 και Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (εφεξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ), ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@e-paideia.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310 486598.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «πελάτης» ή «χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει την ευθύνη του να απέχει από τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, ενημερώνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση να ενημερώσει τους χρήστες για όποιον μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον ιστότοπο, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλά και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν από σφάλμα/παραδρομή κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την υπάρξή τους.

3. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για την αιτία. Δεν εγγυάται τη διάθεση στο ηλεκτρονικό κατάστημα των προϊόντων που εκτίθενται, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την αγορά ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει τους πελάτες για την αγορά και στην περίπτωση αυτή. δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Ο ιστότοπος παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

4. Ευθύνη Χρήστη

Έκαστος πελάτης/χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να προσφέρει τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του site, σύμφωνα με τους νόμους οριζόμενα και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιείται το site για:

4.1. αποστολή, αποστολή, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για πολλούς λόγους, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα είτε το απόρρητο του οιουδήποτε προσώπου.

4.2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.

4.3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

4.4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει την ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

4.5. δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς άλλους λογισμικού ή οποιουδήποτε λογισμικού, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υπολογιστών,

4.6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 7. παρενόχληση τρίτων με κάθε τρόπο,

4.7. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού και των διεθνών συμβάσεων ή των πνευματικών τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της απαραίτητες ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Σύνδεσμοι στο site

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις που οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, προϊόντων κ.λ.π. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιονδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

7. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εντάσσεται στο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Κατά την επίσκεψή σας στο site είναι πιθανό να ζητήσετε να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που σας αναφέρουν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής ηλεκτρονικών τηλεφωνικών αριθμών κ.λπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παραδώσουμε τις υπηρεσίες μας . Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν οπουδήποτε στο site τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε τρίτο με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένα και η πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλεια των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις μπορούν να γνωστοποιηθούν και να συνεργαστούν με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται παράνομη επεξεργασία.

Για άλλη μια φορά ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα επικοινωνήστε μαζί μας.

Σε κάθε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή αντίληψης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εδώ  μπορείτε να δείτε με λεπτομέρεια την Πολιτική Απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

8. Πολιτική τιμών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

9. Μεταβιβάσεις αγορές

Σε σχέση με την οικονομική οργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (από κοινού “Μεταβίβαση Επιχειρήσεων”), θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σε ευλογημένη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, και υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο που να συνάψει με τους ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα που επηρεάζονται πριν από τα προσωπικά δεδομένα που καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

10. Περιοδικές Αλλαγές

Συνεχώς το site επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα του, και σχετικά με αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και την παρούσα πολιτική. Σας προτείνουμε να διαβάσετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

11. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει τον ιστότοπο

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

12. Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των αναλυτών στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.

Θέλοντας να αναδείξουμε τη χρήση του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

12.1. Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος τρόπος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

12.2. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρης τη συσκευασία του. Εάν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν είναι η συσκευασία του προϊόντος.

• Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνει είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε μέσω courier, είτε στο κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

• Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, κατάσταση επισκευής, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλη ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

• καλύτερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ που υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς ειδική σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. περίπτωση πληρωμής μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνει με επιστροφή χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα γίνει αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή στο Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της που καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει σε μονομερείς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του. αυτής έναντι του πελάτη.

12.3. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση που γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρης τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

• Το προϊόν παραλαμβάνεται και εξετάζεται για τη διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.

• Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνει αντικατάσταση του είδους με το ίδιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη προσφοράς με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, αλλά σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα εφαρμογή επιστροφής των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

• καλύτερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ που υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς ειδική σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. περίπτωση πληρωμής μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνει με επιστροφή χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα εφαρμοστεί αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.

• Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στην ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή στο Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της που καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει σε μονομερείς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του. αυτής έναντι του πελάτη.

13. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται για τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στα προϊόντα ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις προϋποθέσεις:

• Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. . Η επιστροφή του είδους του γίνεται δεκτή, μόνο εάν ο πρώτος αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνεται η εταιρεία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τις αποστολές για την επιστροφή του είδους.

• Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης αυτή μόλις περιέλθει σε αυτήν.

• Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε το πολύ μέσα σε 14 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων.

• Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει ο ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνει με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη. Συγκεκριμένα στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και την επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρέπει να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε Πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα “παραλαβή από το κατάστημα”, θα γίνει με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα στο οποίο πραγματοποίησε την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα η επιστροφή που γίνεται με τραπεζικό έμβασμα στον ίδιο λογαριασμό του πελάτη.

• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που ήταν απαραίτητη για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Η διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών θα πρέπει να γίνει με βάση την πληροφόρηση που παρέχεται πάνω στην εξωτερική συσκευασία κάθε προϊόντος, καθώς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία και πάντως χωρίς να ανοιχθεί η συσκευασία των προϊόντων και να τεθεί σε λειτουργία το αγαθό. Η εταιρεία είναι πρόθυμη να ενημερώσει τον πελάτη για μια ερώτηση σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία των προϊόντων παρέχοντας επιπλέον πληροφοριακό υλικό με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο.

• Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά την παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή στο Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της που καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει σε μονομερείς και άνευ ετέρου σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του. αυτής έναντι του πελάτη.

13.1. Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν δικαιούστε υπαναχώρηση στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά δεν δικαιούστε άσκηση υπαναχώρησης σε προϊόντα όπως πχ ακουστικά, πλαστελίνη για λόγους υγιεινής, την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσπάστηκαν μετά την παράδοση. , εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα του υπαναχώρησης.

14. Ακύρωση Παραγγελίας

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως της ενότητας «Επιστροφές Προϊόντων», η ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

• Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε «πίσω» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «αφαίρεση».

• Εάν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν να καλέσετε στο τηλ. 2310 481956 ή να στείλετε άμεσα mail στο info@e-paideia.gr και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελιάς σας.

• Εάν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά έχει αποσταλεί το προϊόν στη διεύθυνση σας και δεν επιθυμείτε την παραλαβή του, οφείλετε να καταβάλετε στην εταιρεία μας το συνολικό ποσό των εξόδων αποστολής, από και προς τον χώρο σας, που προκύπτει από το συνολικό βάρος της παραγγελίας. .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηλεκτρονική παραγγελία που έχει ολοκληρωθεί αποτελεί την μεταξύ μας «Σύμβαση». Υποχρεούστε από τον νόμο να υποβάλλετε ακριβή και αληθή στοιχεία, καθώς και να παραλάβετε και να πληρώσετε την παραγγελία σας όταν αυτή σας παραδοθεί. Ψευδείς και ανακρίβεις δηλώσεις, καθώς και αδιαφορία ή άρνηση παραλαβής της παραγγελίας σου μπορεί να επισύρεις νομικές κυρώσεις σε βάρος σου από τη νομική προστασία της εταιρείας μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημιές που ενδεχομένως να προκύψουν ως ηλεκτρονικά αποτελέσματα ή τηλεφωνική παραγγελία του πελάτη.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 2310 486598 ή επικοινωνήστε μέσω της φόρμας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

15. Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διαφορετική περιοχή της, την τοπική περιοχή ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

• Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη συσκευής.

• Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής ( Σειριακός αριθμός -SerialNo.)

• Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

16. Τρόποι Πληρωμής και Έξοδα μεταφοράς.

– Με αντικαταβολή

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας εύκολα και χωρίς κόπο, κατά την παράδοση της στο χώρο σας, πληρώνοντας το σύνολο του λογαριασμού στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών.

Η υπηρεσία της αντικαταβολής έχει πρόσθετη επιβάρυνση 3,00€ (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο νόμος ΦΠΑ) ανεξαρτήτως ποσού αγοράς.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατική αξία άνω των 300€ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατική αξία άνω των 300€ (προ ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις (Τιμολόγιο Πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόποι:

• Κατάθεση/έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς. https://www.winbank.gr/sites/idiwtes/el/Pages/default.aspx

• Χρέωση σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω της Stripe. https://stripe.com/en-gr  ή της Viva Wallet https://www.vivawallet.com/gr_el 

•     Χρέωση σε πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω συνδέσμου πληρωμής του Viva Wallet https://www.vivawallet.com/gr_en/remotepayments 

• Μέσω της υπηρεσίας Paypal. https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/home

– Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας εύκολα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί και η αποστολή της θα δρομολογηθεί, μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής σας. Σε περίπτωση που η τράπεζα μπορεί να κάνει την κατάθεση μέσω web από άλλη τράπεζα εκτός των παρακάτω συνεργαζόμενων της εταιρείας μας, ενδέχεται η τράπεζα να σας χρεώσει τα έξοδα τραπέζης για τη συναλλαγή και να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση της συναλλαγής. Τα έξοδα προμήθειας βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Αν η μεταφορά γίνει από την ίδια τράπεζα, η πληρωμή εμφανίζεται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Η συνεργαζόμενη τράπεζα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για προεξόφληση της παραγγελίας σας είναι:

Τράπεζα Πειραιώς

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

IBAN: GR52 0172 2100 0052 1003 9802 905

BIC: PIRBGRAA

Στείλτε μας εάν θέλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με φαξ στο

2310 486598 με email στο info@e-paideia.gr ή μέσω vider, whats App 694 99 33 575

Αν χρησιμοποιείτε web banking μπορείτε να κάνετε την κατάθεση του ποσού και να μας στείλετε με email στο info@e-paideia.gr την προβολή της κατάθεσης.

Μην ξεχάσετε τις πληροφορίες να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας ή/και τον αριθμό ηλεκτρονικής παραγγελίας. Μόλις μας στείλετε το καταθετήριο θα κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να παραλάβετε άμεσα τα διαθέσιμα προϊόντα.

– Με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας εύκολα μέσω πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας. Δεχόμαστε MasterCard, Visa και Maestro, ΑΜΕΧ κ.λ

Στη (ασφαλή) φόρμα παραγγελίας συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμητική κάρτα, ημερομηνία λήξης της και CVV). Κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής και να εμφανιστεί το μήνυμα «Η παραγγελία σας καταχωρήθηκε με επιτυχία!».

Μπορείτε να είστε πάντα βέβαιοι για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με την Εταιρεία, καθώς τα στοιχεία σας προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (σύγχρονης SSL-Secure Sockets Layer), η μέθοδος που εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών υψηλής κρυπτογράφησης μέσω των εταιρειών Stripe https  : //stripe.com/en-gr  και Viva Wallet  https://www.vivawallet.com/gr_el

– Με πληρωμή στο κατάστημα (Παραλαβή από το κατάστημα)

Μπορείτε να κάνετε να παραλάβετε και να πληρώσετε την παραγγελία σας στο κατάστημα μας Κομνηνών 66 καλαμάρια 55132 τηλ. 2310 481956 στις ώρες λειτουργιάς του καταστήματος.

Η διαδικασία είναι απλή. Στο «Καλάθι» επιλέγουν τρόπους αποστολής στην «Παραλαβή από το Κατάστημα», ενώ στις αγορές επιλέγουν «Πληρωμή στο Κατάστημα κατά την παραλαβή». Μετά από λίγα λεπτά θα λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, ενώ μόλις συγκεντρώσουμε όλα τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, θα λάβετε και την ενημέρωση για την παραλαβή τους από το κατάστημα.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής της παραγγελίας σας στο κατάστημα είναι:

• Μετρητά.

• Με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη).

-Τα έξοδα μεταφοράς για προορισμούς στην Ελλάδα είναι 3,00€ για δέματα έως 3 κιλά και 1,50€ για κάθε επιπλέον κιλό.

-Τα έξοδα μεταφοράς για προορισμούς στην Κύπρο είναι 6,00€ για δέματα έως 3 κιλά και 3,00€ για κάθε επιπλέον κιλό.

Κατά περιόδους η εταιρεία έχει το δικαίωμα αλλαγής των τιμών η οποία αλλάζει αυτόματα και τον πελάτη στο στάδιο της ολοκλήρωσης παραγγελίας.

-Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται μέσω των εταιριών ACS courier, EΛΤΑ courier και μέσω των Ελληνικών ταχυδρομείων.

– Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων για περιοχές στην Ελλάδα υπολογίζεται από 1-7 ήμερες για τα περισσότερα αστικά κέντρα και υπάρχουν διακυμάνσεις ανάλογα με την πρόσβαση της εταιρείας μεταφορών για τις υπόλοιπες περιοχές.

– Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων για περιοχές στην Κύπρο υπολογίζεται από 3-7 ήμερες για τα περισσότερα αστικά κέντρα και υπάρχουν διακυμάνσεις ανάλογα με την πρόσβαση στις εταιρείες μεταφορών για τις υπόλοιπες περιοχές.

Οι παραπάνω χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχών καθυστερήσεις που οφείλεται στις εταιρείες μεταφορών.