Περιγραφή

Οι περισσότεροι μαθητές της Ε΄ δημοτικού έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό της αποκωδικοποίησης κατά την ανάγνωση, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που δυσκολεύονται να κατανοήσουν όσα διαβάζουν, καθώς δεν μπορούν να αξιοποιήσουν, αλλά και να εφαρμόσουν τόσο γνωστικές όσο και μεταγνωστκές στρατηγικές απρόσκοπτα. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο σχεδιάστηκε, για να αναπτύξει και να διευκολύνει την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών της Ε? Δημοτικού μέσα από κατάλληλες στρατηγικές και εύληπτες διδακτικές τεχνικές. Έτσι, προσφέρεται στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο αποτελεσματικής διδακτικής τεχνικής τόσο για την ενίσχυση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών τους όσο και για την παράλληλη ενδυνάμωση της παραγωγής γραπτού λόγου. Επιπλέον, μέσα από την ποικιλία των κειμένων που αξιοποιεί, φέρνει σε επαφή τους μαθητές τόσο με τη λογοτεχνία όσο και με τα διάφορα είδη λόγου και τους παρωθεί να γίνουν ικανοί αλλά και κριτικοί αναγνώστες. Παράλληλα, μπορούν να έρθουν σε επαφή και να οικειοποιηθούν ρητά ή άδηλα τη δομή τους, ενώ οι δραστηριότητες που τα συνοδεύουν είναι κειμενοκεντρικές και μπορούν να διαφοροποιηθούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις ικανότητες όλων των μαθητών. Περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες, -Αξίες? όπως ’νθρωποι!! -Ο μαγικός κόσμος? των βιβλίων -Μουσική? μια παγκόσμια γλώσσα! -Γη καλεί? διάστημα! οι οποίες συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και χρησιμοποιούν την προηγούμενη γνώση τους ως εφαλτήριο για εμβάθυνση ή διεύρυνσή της. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει τέσσερις υποενότητες, οι οποίες έχουν επιλεγεί, για να συμβαδίζουν με τις διαθεματικές έννοιες (σύστημα, αλληλεπίδραση, μεταβολή, χώρος, χρόνος, άτομο-σύνολο, ομοιότητα-διαφορά, πολιτισμός), οι οποίες διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Η γοητεία της ανάγνωσης συνδέεται με την απόλαυση αλλά και με την ικανότητα των μαθητών να ενδυναμώνουν το γνωστικό τους υπόβαθρο. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι οι καθοδηγητές και οι υποστηρικτές τους στην πολυδαίδαλη διαδρομή της αέ

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος 0.50 kg
Εκδότης

ΓΡΗΓΟΡΗ

Συγγραφέας

Σελίδες

Εταιρία

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ